Khamis, 18 Mac 2010

PENGENALAN ZAKAT

Pengertian Zakat

Zakat dari segi syarak membawa maksud : Mengeluarkan kadar tertentu daripada harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu dan diagihkan kepada golongan tertentu.

Siapa Yang Wajib Mengeluarkan Zakat ?

Syarat wajib zakat ada 5 iaitu :

1. Islam
2. Cukup Nisab ( Terkini RM 10,305.87 )
3. Cukup Haul ( Harta Disimpan Setahun Qamariah )
4. Milik Sempurna
5. Merdeka

Berapa Jenis Zakat ?

Zakat hanya ada dua jenis sahaja iaitu zakat fitrah & zakat harta. Pecahan jenis zakat dibawah zakat harta itu pula ialah zakat simpanan, ternakan, emas & perak, saham, perniagaan, KWSP / LTAT, tanaman & harta rikaz ( harta yang tertanam dibawah perut bumi )
Tiada ulasan:

Catat Ulasan